Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Lasteaed
Webbyt
Webbyt
Rühmad
Webbyt
Terviseedendus
Webbyt
Toitlustamine
 
Webbyt

Terviseedendus

Webbyt

Terviseedenduse tegevuskava 2018-2020

 

Terviseedendus

Siimusti lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2012.aastast.

Lasteaia tervisemeeskonda kuuluvad:

Piret Lindmaa – õppealajuhataja, tervisemeeskonna juht

Kaja Reiman – direktor

Marika Habakukk – õpetaja

Hille Eespäev – õpetaja

Maris Kaarjärv – liikumisõpetaja

Mille Lehtla – kokk

Maive Tõkke – lastevanemate esindaja

 

Tervise tegevused

Terviseõpetus – lasteaia õppekava sisaldab terviseõpetuse ainekava. Terviseõpetuse tegevusi viiakse läbi igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.

Temaatilised nädalad ja mängupeod -  turvalisuse nädal, leivanädal, perepäev, mihklipäev, sõbrapäev, kevadpidu. Nendel üritustel tutvustatakse ja propageeritakse üldinimlikke väärtusi ja tervislikke toite. Läbi etenduste ja mängude on teemadeks sõprus, abivalmidus, üksteisest hoolimine ja tervislikud eluviisid.

Spordipäevad – armastus spordi ja liikumise vastu saab alguse juba lapsepõlvest. Spordipäevad on sportimise ja spordi juurde tee leidmise päevad, kus mõõdetakse ka hetkel saavutatud sportlikud tulemused hoota kaugushüppes, palliviskes ja maastikujooksus.

Ujumine Kuremaa Ujulas – üks kord nädalas käivad kolmanda rühma lapsed ujumist õppimas. Lapsi juhendab ujumistreener.

Matkad ja väljasõidud lastele ja personalile – parim viis haiguste ennetamiseks ning positiivse mikrokliima tekkimiseks ja hoidmiseks on aktiivne liikumine ja koos tegutsemine.