Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Söökla menüüd  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Kool
Webbyt
Webbyt
Ainekavad
Webbyt
Õppenõukogu
 
Webbyt

Ainekavad

Webbyt

Robootika ainekava

Ajalugu

Eesti keel ja kirjandus

Inglise keel

Inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Kunst ja tööõpetus

Kunst

Käsitöö ja kodundus

Loodusõpetus

Matemaatika

Muusika

Tehnoloogiaõpetus

Vene keel

Ühiskonnaõpetus