Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Lasteaed
Webbyt
Webbyt
Rühmad
Webbyt
Terviseedendus
Webbyt
Toitlustamine
 
Webbyt

Toitlustamine

Webbyt

1. Lasteaias toitlustatakse lapsi 3 korda päevas. Toidukordade arvu valib lapsevanem.

2.  Toitlustamistasus tehakse ümberarvestus alates teisest puudutud päevast, kui lapse puuduma jäämisest on rühma töötajaid  teavitatud puudumisele eelneval tööpäeva kella 12.00 –ks.

3. Kui lapsevanem teatab rühma töötajatele lapse puudumisest vähemalt 3 tööpäeva ette, siis last sööjate nimekirja nendel päevadel ei lisata.

4.  Lapse tagasitulekul lasteaeda toitlustatakse last esimesest päevast, kui lapsevanem on sellest rühma töötajaid teavitanud eelneva päeva kella 12.00 -ks. Mitteõigeaegsel teatamisel või teatamata jätmisel toitlustatakse last alates teisest päevast.

5.  Toidupäeva maksumuse kinnitab direktor hoolekogu ettepanekul.

6.  Toidukulu päevamaksumusest moodustab 3-e toidukorra puhul päevas: 30% hommikusöök, 50% lõunasöök ja 20% õhtuoode.

7.  Toiduraha arvestatakse üks kuu ette.

8.  Lapse puudumisega seotud tasaarveldused toidurahas tehakse puudumisele järgneval kalendrikuul arvestades maha eelmisel kalendrikuul puudutud päevade toidukulu.

9.  Lapse puudumine märgitakse rühmas asuvasse kohalkäigu tabelisse. Järgmise päeva sööjate arvu esitab õpetaja abi toidu tellimislehele kööki igal tööpäeval hiljemalt kell 13.00.