Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Lasteaed
Webbyt
Webbyt
Rühmad
Webbyt
Terviseedendus
Webbyt
Toitlustamine
 
Webbyt

Lasteaed

Webbyt

Lasteaia ürituste plaan 2019-2020

Saduküla rühma kodukord

Lasteaia vastuvõtu kord

Lasteaia kodukord

Päevakava I rühm

Päevakava II rühm

Päevakava III rühm

Logopeediline töö lasteaias

Lasteaiatasu

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias

Kiusamisest vaba

Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus

Lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord

6 - 7 aastase lapse eeldatavad üldoskused