Meie koolist

Põhiväärtused


Kooli põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume. Oluline on täiskasvanu positiivne eeskuju.

USALDUS

Meil on ausad, usalduslikud ja toetavad suhted lastevanemate, laste ja töötajatega.

HOOLIVUS

Me märkame ja toetame üksteist, oleme vastutustundlikud ning suhtleme avatult.

Me oleme heatahtlikud looduse ja kõigi ümbritseva suhtes.

Me peame kinni kokkulepetest.

KOOSTÖÖ

Koostöös lastevanematega toimub põhiväärtuste kujundamine.

Kooli põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume. Oluline on täiskasvanu positiivne eeskuju.

USALDUS

Meil on ausad, usalduslikud ja toetavad suhted lastevanemate, laste ja töötajatega.

HOOLIVUS

Me märkame ja toetame üksteist, oleme vastutustundlikud ning suhtleme avatult.

Me oleme heatahtlikud looduse ja kõigi ümbritseva suhtes.

Me peame kinni kokkulepetest.

KOOSTÖÖ

Koostöös lastevanematega toimub põhiväärtuste kujundamine.