Uudised

Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi 16. mai


Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks. Võimalusel saata taotlus hiljemalt 16. juuniks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Koolivalmiduskaart ja dokumendifoto esitada koolile hiljemalt 16. augustiks.

 

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758

 

1. klassi vastuvõtt: tingimused ja kord ning vajalikud dokumendid.

Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks. Võimalusel saata taotlus hiljemalt 16. juuniks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Koolivalmiduskaart ja dokumendifoto esitada koolile hiljemalt 16. augustiks.

 

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758