Uudised

Õpilaste vastuvõtmine 1.klassi 20. aprill


Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Tervisetõendi, koolivalmiduskaardi ja dokumendifoto võib esitada koolile hiljemalt 20. augustiks.

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758

 

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta

Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Tervisetõendi, koolivalmiduskaardi ja dokumendifoto võib esitada koolile hiljemalt 20. augustiks.

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758

 

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta