Uudised

Õpilaste vastuvõtmine esimesse klassi 26. märts


Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad!

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Tervisetõendi, koolivalmiduskaardi ja dokumendifoto võib esitada koolile hiljemalt 21. augustiks.

Täiendav info

Kaja Reiman

direktor

53427758

 

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta

Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad!

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.ee.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Tervisetõendi, koolivalmiduskaardi ja dokumendifoto võib esitada koolile hiljemalt 21. augustiks.

Täiendav info

Kaja Reiman

direktor

53427758

 

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta