Õppetöö

Trimestrid ja koolivaheajad

2021/2022. õppeaasta trimestrid, koolivaheajad ja tasemetööd


Trimestrid (hindamisperioodid)

I trimester 01.09.2021 – 25.11.2021

II trimester 26.11.2021 – 10.03.2022

III trimester 11.03.2021 – 13.06.2021

Kokku 175 õppepäeva.

Trimestrihinded pannakse välja 25.11, 10.03, 10.06

Koolivaheajad

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Koolivaheaeg ja trimestri hinnete väljapanek ei lange kokku.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele:

matemaatika – 14.-17. september 2021. a;

eesti keel – 28.-29. september 2021. a;

loodusõpetus – 6.-7. oktoober 2021.a.

 

Trimestrid (hindamisperioodid)

I trimester 01.09.2021 – 25.11.2021

II trimester 26.11.2021 – 10.03.2022

III trimester 11.03.2021 – 13.06.2021

Kokku 175 õppepäeva.

Trimestrihinded pannakse välja 25.11, 10.03, 10.06

Koolivaheajad

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Koolivaheaeg ja trimestri hinnete väljapanek ei lange kokku.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele:

matemaatika – 14.-17. september 2021. a;


eesti keel – 28.-29. september 2021. a;

loodusõpetus – 6.-7. oktoober 2021.a.