Õppetöö

Trimestrid ja koolivaheajad

2020/2021. õppeaasta trimestrid, koolivaheajad ja tasemetööd


Trimestrid (hindamisperioodid)

I trimester 01.09.2020 – 27.11.2020

II trimester 28.11.2020 – 12.03.2021

III trimester 13.03.2021 – 09.06.2021

Trimestrihinded pannakse välja 27.11, 12.03., 04.06.

Koolivaheajad

I vaheaeg 19. oktoober – 25. oktoober 2020;

II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;

V vaheaeg 9. juuni – 31. august 2021.

Koolivaheaeg ja trimestri hinnete väljapanek ei lange kokku.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a

Trimestrid (hindamisperioodid)

I trimester 01.09.2020 – 27.11.2020

II trimester 28.11.2020 – 12.03.2021

III trimester 13.03.2021 – 09.06.2021

Trimestrihinded pannakse välja 27.11, 12.03., 04.06.

Koolivaheajad

I vaheaeg 19. oktoober – 25. oktoober 2020;

II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;

V vaheaeg 9. juuni – 31. august 2021.

Koolivaheaeg ja trimestri hinnete väljapanek ei lange kokku.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a