Webbyt
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
Webbyt
Dokumendiregister  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT  l  Siimusti Lasteaed-Algkool
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

 

Õpilaste vastuvõtmine esimesse klassi

 

(1) Esimesse klassi sisseastumisel esitab vanem koolile (võib esitada ka digitaalselt kool@siimustilak.edu.ee) üldjuhul 1. märtsist 31. maini

 1) taotluse

Taotluse vorm on kättesaadav ka kooli veebilehel www.siimustilak.edu.ee /dokumendid/ avaldus 1. klassi vastuvõtmiseks;

2) õpilase isikut tõendava dokumendi ( passi või ID kaardi, selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi );

3) vanema isikut tõendava dokumendi;

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

4) foto mõõtmetega 3x4 cm õpilaspileti jaoks;

5) lasteasutusest saadud koolivalmiduskaardi;

6) õpilase tervisetõendi.

Tervisetõendi ja koolivalmiduskaardi võib esitada koolile hiljemalt 20. augustiks.