Päevakava

Siimusti Lasteaed-Algkooli päevakava

Õpilaste vastuvõtmine 8.00 – 8.30

 1. tund 8.30 – 9.15

Vahetund 9.15 – 9.25

2. tund 9.25 – 10.10 

Õuevahetund 10.10 – 10.30

3. tund 10.30 – 11.15

Söögivahetund 11.15 – 11.35

4. tund 11.35 – 12.20

Vahetund 12.20 – 12.30

Õpilaste vastuvõtmine pikapäevarühma, õpitegevus

5. tund 12.30 – 13.15

Vahetund 13.15 – 13.25

6. tund 13.25 – 14.10

Õhtuoode 14.10 – 14.20

7. tund 14.20 – 15.05

Jalutuskäik, mängud sees/õues,

koduste õpiülesannete täitmine 

või osalemine ringitegevus 14.20-15.00

Kojuminek 15.00-15.05

Avaldatud 13.10.2020. Viimati muudetud 12.10.2023.