Meie koolist

Siimusti Lasteaed-Algkool on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus. Lasteaed-algkoolil on kolm tegutsemiskohta. Algkooli tegutsemiskoht on Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kaave tee 10. Lasteaia tegutsemiskohad on Siimusti alevik, Metsa tn 3 ja Saduküla, Mõisavahe tee 29. Siimusti lasteaia osa asub vastava projekti järgi ehitatud majas, mis avati 1972. aastal, renoveeriti 2003. aastal ja laiendati 2013. aastal. 1992. aastal avati algkool kolmekorruselises õppetööks kohandatud administratiivhoones, mis renoveeriti ja laiendati 2009. aastal. Täna töötab Siimusti lasteaias kolm rühma ca 50 lapsega, Saduküla rühm ca 14 lapsega ja algkoolis kuus klassi ca 60 õpilasega. Alates 1. jaanuarist 2018. aastast liideti Siimusti Lasteaed-Algkooliga Saduküla lasteaia rühm.

Lasteaia looduskaunis asukoht annab mitmekülgseid võimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Lasteaia eripäraks on tervisedenduse alane tegevus ja õuesõpe. Lasteaias tegutseb „Öökullikool“, kus lapsed tegelevad süvendatult looduse uurimisega ja avastamisega. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Siimusti Lasteaed-Algkooli õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppetöö koolis toimub ainepõhiselt. Eripäraks on inglise keele õpetamine alates teisest klassist.

Traditsiooniks on kujunenud olulisemate rahvakalendritähtpäevade tähistamine, pereõhtud, spordipäevad, mängupeod, jõulupeod, kevadpeod, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, ainenädalad, ühised väljasõidud ja teatrikülastused. Igal sügisel osaleme Keskkonna investeeringute Keskuse projektide kaudu erinevates loodusõppeprogrammides.

Peame oluliseks lasteaia ja kooli koostööd. Igal õppeaastal käivad koolieelikud alates jaanuarist korra nädalas eelkoolis, et luua tutvust kooli ja tulevase õpetajaga. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda lapsele individuaalselt. Koolis on välja arendatud korralik õpilaste tugisüsteem.

Endastmõistetav on lapsevanemate kaasamine kooli-lasteaia ellu. Väga paljud üritused korraldame koos lapsevanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija. Siimusti Lasteaed-Algkool on lapsele nagu teine kodu, kus väärtustatakse terveid ja lugupidavaid inimsuhteid.

Avaldatud 09.10.2020. Viimati muudetud 08.03.2024.